Referencie

 ,,Kindergarten Funiversity - CIS,

Náš syn je v škôlke Funiversity druhý rok a veľmi nás teší, ako sa mu darí. Vidíme, ako pod dohľadom učiteľov a programu škôlky rastie - emočne aj rozumovo. Do výchovných a vzdelávacích potrieb nášho dieťaťa sú zaangažovaní všetci učitelia. Je pre nich samozrejosťou, že navzájom komunikujú o tom, ako nášho syna motivovať, a neustále sa snažia voliť najvhodnejší prístup. Veľa škôlok hlása že je dôležité prispôsobiť svoj prístup dieťaťu a vychádzať z úrovne, v ktorej sa dieťa práve nachádza. Vo Funiversity škôlke učitelia vynakladajú neuveriteľnú energiu na to, aby rešpektovali špeciálne potreby nášho dieťaťa a my sme šťastní z jeho výsledkov. 

Kompetencie učiteľov a iných odborných poradcov sú na špičkovej úrovni. 

V škôke Funiversity sa náš syn cíti ako doma - je v prostredí plnom lásky, podpory, vzdelávacej výzvy a porozumenia. 

Ďakujeme"

Tony & Livia Greeman


Čím sa podľa Vás odlišuje naša škôlka od ostatných?

,,Závisí s akými škôlkami porovnávame. Ale vo všeobecnosti – výučbou anglického jazyka, medzinárodným zastúpením škôlkarov, atmosférou v škôlke a polohou v blízkosti Horského parku."

V čom vnímate progres Vašich detí? 

,,(Ak to mám brať len zásluhou škôlky), tak potom vidím pokrok v anglickom jazyku a sociálnej interakcii a získanie nových poznatkov od ostatných detí."

Odporučili by ste našu škôlku svojim priateľom? PREČO?

,,Áno, pre dôvody uvedené vyššie (výučbou anglického jazyka, medzinárodným zastúpením škôlkarov, atmosférou v škôlke a polohou v blízkosti Horského parku)."

Popíšte prosím FUNIVERSITY - CIS škôlku jedným slovom. 

,,Progresívna"

Petra Grundová


 

Čím sa podľa Vás odlišuje naša škôlka od ostatných?

,,Výborný ucelený koncept škôlky, zaujímavá programová štruktúra (rôzne zábavné akcie, krúžky, ...), veľmi dobrá jazyková príprava, kvalitné vedenie škôlky (riaditeľ), kvalifikovaný personál, priateľské prostredie a atmosféra, čisté a pekné priestory, dobrá komunikácia s personálom, informovanosť rodičov, kamerový systém."

V čom vnímate progres Vašich detí? 

,,Anglický jazyk, kreslenie, celková samostatnosť (obliekanie, komunikácia, ...), dieťa sa tesí do škôlky."

Odporučili by ste našu škôlku svojim priateľom? PREČO?

,,Áno. Dôvod: odpoveď – body v prvej otázke - Výborný ucelený koncept škôlky, zaujímavá programová štruktúra (rôzne zábavné akcie, krúžky, ...), veľmi dobrá jazyková príprava, kvalitné vedenie škôlky (riaditeľ), kvalifikovaný personál, priateľské prostredie a atmosféra, čisté a pekné priestory, dobrá komunikácia s personálom, informovanosť rodičov, kamerový systém. "

Popíšte prosím FUNIVERSITY - CIS škôlku jedným slovom. 

,,Kvalitná "

Alžbeta Fuchsová


 

Čím sa podľa Vás odlišuje naša škôlka od ostatných?

,,Nemám osobní srovnání, nicméně od ostatních školek se lišíte tím, že máte režim, pevný řád a pravidla (máte děti rádi, ale umíte je poslat i na timeout), které striktně dodržujete. Velmi oceňujeme skvělou atmosféru, férové,  přímé a profesionální jednání všech zaměstnanců. Dalším důležitým faktorem je pro nás fakt, že učíte děti slušnému chování, učíte je řešit konflikty a obecně kladete důraz na emoční inteligenci dítěte. Přístup k dalším „skills“ jako angličtina, matematika, logopedie atd. je také skvělý, oceňuji přizpůsobení se požadavkům a naladění dětí (např. výborný nápad Ms. Stanky zakomponovat do výuky StarWars tématiku)"

V čom vnímate progres Vašich detí? 

,,Emoční vyspělost – umí si obhájit před ostatními svůj odlišný názor; umí řešit konfliktní situace; Obecné dovednosti - angličtina, čtení, psaní atd."

Odporučili by ste našu škôlku svojim priateľom? PREČO?

,,Ano, z výše uvedených důvodů"

Popíšte prosím FUNIVERSITY - CIS škôlku jedným slovom. 

,,Skvělá atmosféra"

Nicole Konstantinidisová

 


 

Čím sa podľa Vás odlišuje naša škôlka od ostatných?

"Úžasnou riaditeľkou, rodinnou atmosférou, starostlivo vyberanými učiteľkami, pestrým programom a naozajstnou láskou k deťom."

V čom vnímate progres Vašich detí? 

,,Angličtina, schopnosť sa presadiť a dôverovať."

Odporučili by ste našu škôlku svojim priateľom? PREČO?

,,Určite áno."

Popíšte prosím FUNIVERSITY - CIS škôlku jedným slovom. 

,,Súčasť rodiny"

Nina Menkynová


 

Čím sa podľa Vás odlišuje naša škôlka od ostatných?

,,Nižší počet dětí ve třídě. Velká frekvence různych zajímavých akcí. Pravidelné pořádaní sportovních kurzů. Školka je prostřednictvím akcí otevřená rodičům. Pěkné prostředí, vstřícne a empatické učitelky."

V čom vnímate progres Vašich detí? 

,,V oblasti komunikace anglickým jazykem. V samostatnosti. V sociální inteligenci."

Odporučili by ste našu škôlku svojim priateľom? PREČO?

,,Určitě ano – viz. Odpověď na otázku č. 1"

Popíšte prosím FUNIVERSITY - CIS škôlku jedným slovom. 

,,Pro děti."

Marie Hornychová


 

Čím sa podľa Vás odlišuje naša škôlka od ostatných?

,,Vo výučbe anglického jazyka, písania, počítania, čítania; vzdelávania detí formou výletov a akcií. Prístup učiteľov. Sociálne cítenie."

V čom vnímate progres Vašich detí? 

,,Určite najviac v anglickom jazyku, ale aj počítanie, písanie, čítanie."

Odporučili by ste našu škôlku svojim priateľom? PREČO?

,,Áno. Výučba anglického jazyka, výborné učiteľky, výlety, akcie, medzinárodné priateľstvá. Celkový prístup na jednotku, ale hlavne moje dieťa je tam šťastné a spokojné."

Popíšte prosím FUNIVERSITY - CIS škôlku jedným slovom. 

,,Úžasná"

Alex Cibulka