Naša vízia

Naše poňatie vzdelávania vychádza z predpokladu, že dieťa sa učí najlepšie vtedy, keď sa cíti bezpečne, slobodne a šťastne, a väčšinu zručností a vedomostí získava priamou životnou skúsenosťou. Detské vnímanie sveta sa formuje ako mozaika z bežných každodenných zážitkov a našou úlohou je poskytnúť deťom dostatok podnetov a naučiť ich nachádzať súvislosti a vzťahy medzi konkrétnymi čiastočkami veľkej skladačky. 

F - U - N – I

Sme presvedčení, že škôlka by mala byť miestom plným zábavy (FUN), kde je každé dieťa dôležité, rešpektované a  jedinečné (UNIQUE); kde sa všetky deti cítia bezpečne; kde pravidlá vytvárajú usporiadané (NEAT) prostredie, a kde hlavným cieľom je zlepšovať sa (IMPROVE) a napredovať v rámci individuálneho potenciálu.

Naša filozofia sa sa odráža a je zhrnutá aj v našom  mene:

F – Be a Friend (buď priateľ)

… každý z nás  potrebuje priateľov, na ktorých sa môžeme spoľahnúť, a ktorí nám pomôžu – vytvárame komunitu, ktorej majú všetci svoje miesto a zohrávajú svoju dôležitú úlohu

U – Be Unique (buď jedinečný)

… každý z nás je iný a tým jedinečný – všetci dobrí v niečom inom, učíme sa navzájom a budujeme silné osobnosti

N – Be Neat

… zastávame rovnaké princípy a zásady – učíme sa slušnosti, dobrote, nezávislosti a spravoslivosti pre všetkých

I – Improve

… pracujeme na sebazdokonaľovaní – vieme, že je dôležitejšie byť o niečo  lepším človekom ako sme boli včera, než lepším človekom ako je niekto iný.